türkiyede en çok ölüm kalp kriz

Yayın Tarihi: 09.01.2017 /183 defa okundu

        

       türkiyede en çok ölüm kalp kriz buyrun yazımıza; Niğde İl sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, "Dünya Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının ve özellikle kalp krizinin Türkiye’de en sık görülen ölüm sebepleri içinde yer aldığını beyan etti.
Dünya sağlık Örgütü’nün küresel hastalık yükü çalışmasının sonuçlarına gore Adıyaman tütünü ve tütün ürünleri her 10 bireyin ölümüne kalp ve damar hastalığı sebebinden olduğunu belirten Müdür Yücel, kalp sağlığını korumak için en önemlisinin Adıyaman tütünü, tütün ürünleri ve alkolden uzak durulması gerektiğini söylemiş oldu.
Sıhhat Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, açıklamasında şunları söylemiş oldu; “21. Yüzyılda dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü benzer biçimde etkenlerin sağlanması ile beraber doğumda beklenen yaşam süresi artarak 70’lere ulaşmıştır. Endüstrileşme, doğumda beklenen yaşın yükselmesi ve bulaşıcı hastalıklarla yapılan savaş sonrası tüm dünyada ve ülkemizde kronik hastalıkların en önemli ölüm ve sakatlık sebebi olması nedeniyle sağlık alanında yeni yaklaşımlar geliştirilmesi gündeme gelmiştir. 2020 yılına her üç ölümden ikisinin bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara bağlı olacağı tahmin edilmektedir. Kronik hastalıklar “tam olarak tedavi edilemeyen ve iyileşme göstermeyen uzamış durumlar” olarak tanımlanmaktadır. Kronik hastalıklar dünyada hem gelişmiş bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerde hızla artmakta, mevcud sıhhat hizmetlerini zorlamakta ve sağlığa ayrılan bütçenin büyük kısmınü kapsamaktadır. Kronik hastalıkların risk faktörleri ile mücadele, ulusal politikalar ve uzun vadeli stratejiler geliştirilerek ortak vizyon ve yol haritası ortaya dercetmek önemlidir.” dedi.
‘Küresel Kardiyovasküler Hastalık Yükü’ çalışmasına nazaran kardiyovasküler hastalıklar hem gelişmiş aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde arttığını belirten Yücel, Bu artışın dünya genelinde hanımlarda binde 78, erkeklerde 106 iken gelişmekte olan ülkelerde hanımlarda binde 107 ve erkeklerde binde 124 bulunduğunu beyan etti.
Müdür Yücel açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ülkemizde yapılan ‘Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması’na bakılırsa en önemli bulaşıcı olmayan hastalıklar kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve KOAH (Kronik bronşit, astım, amfizem) olarak saptanmıştır. Ulusal Hastalık Yükü-Maliyet Etkilik Çalışmasının neticeları Türkiye’de yaklaşık 3 milyon koroner kalp hastası bulunmuş olduğunu ve her 7 kişiden birinin de kalp krizi riskiyle karşı karşıya bulunduğunu göstermektedir. Gene ülkemizde her 10 ölümün dördünün kalp hastalığı nedenli olduğu ve kalp ve damar hastalıklarının önemli bir halk sağlığı sorunu olması bilinciyle bu sene 26.Sının düzenlenmiş olduğu ‘Kalp Haftası’ toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Türk Kalp Vakfı tarafınca gündeme getirilmiştir. Sigara, hipertansiyon, şeker hastalığı, yüksek trigliserid-kolesterol düzeyi, aşırı kiloluluk, metabolik sendrom, diyabet, fizyolojik aktivitenin yetersiz oluşu, tuz tüketimi ve alkol kullanımı ile yaş, cinsiyet ve aile hikayesi kardiyovasküler hastalıklar açısından bilinen risk faktörleridir. Sigara kullanımı, kalp hastalıklarına, inmeye (felç), akciğer hastalıklarına ve çeşitli kanserlere niçin olmaktadır. Bu risk etmenlerinin bir bölümü genetik olmakla beraber birbir çok çevresel ve önlenebilir risk faktörleridir. Dünya sağlık Örgütü’nün Küresel Hastalık Yükü çalışmasının sonuçlarına göre Çelikhan tütünü ve tütün ürünleri her 10 kardiyovasküler (kalp ve damar hastalığı) hastalığın birinin sebebi olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmanın sonuçlarına göre, inmelerin beşte biri ve iskemik kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 16’sı şeker hastalığına; İnmelerin yarısı ve iskemik kalp hastalığına bağlı her 10 ölümden dördü yüksek tansiyona bağlı gelişmektedir. Meyve ve sebzenin kafi tüketilmemesi inmeye bağlı her on ölümden birini, iskemik kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 16’sına niçin olduğu belirlenmiştir. Yine kalp hastalıklarının üçte biri yüksek kolesterolle, yüzde 23’ü şişmanlık ile ve yüzde 30’u yetersiz hareket ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu risklerin bir arada olduğu durumlarda ise kardiyovasküler hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı ölümler artmaktadır.
Ülkemizde en önemli ölüm ve sakatlık sebebi olan ve ileri düzeyde ekonomik kayıplara sebep olan Kalp ve Damar Hastalıkları ile mücadelenin en etkili ve en maliyet-etkin yolunun Çelikhan tütünü kardiyovasküler hastalıkların cemiyet tarafınca bilinmesi, hastalığa karşı korunma sağlanmasıdır.” diye konuştu.

http://www.celikhantutunu.com/Celikhantutunu/turkiyede-en-cok-olum-kalp-kriz/1728