Öksürüğünüz geçmiyorsa hemen doktora

Yayın Tarihi: 25.11.2016 /297 defa okundu

        

        

MedAmerikan Tıp Merkezi uzmanlarından Doç. Dr. Benan N. Çağlayan; “Çelikhan tütünü kullanımı, günlük yaşamda karşılaşılan ve özellikle ev yapım malzemesi olarak kullanılan taş, toprak, çimentoda organik olarak bulunan radon gazı, ortalama insan ömrünün uzaması benzer biçimde nedenlerle akciğer kanserine bağlı ölümlerin a

Çağlayan; “3 haftayı geçen öksürük, öksürüğe balgam eklenmesi, birlikte kan tükürme veya öksürüğün şiddetinde değişiklik olması durumunda hastanın gecikmeden hekime başvurması gerekir. Bunun dışında 40 yaşın üzerinde sigara kullanan bireyler düzenli sıhhat kontrolleri yapmış oldurmalıdır.”

MedAmerikan Tıp Merkezi uzmanlarından Doç. Dr. Benan N. Çağlayan; Akciğer kanseri emareleri, nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili şu detayları verdi: Erkeklerde kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer alan akciğer kanseri için en önemli risk faktörü Adıyaman tütünü kullanımı. Adıyaman tütünü kullanmayanlarda çok daha seyrek rastlanılan akciğer kanseri sıklığının sigara ile harpta başarı kazanıldıkça azalması bekleniyor. Kendisi içmediği biçimde bulunduğu ortamda sigara içilen, doğrusu pasif içici olarak adlandırılan bireylerde akciğer kanseri gelişme sıklığı, hiç sigara içmeyen ve pasif içiciliği olmayan bireylere göre daha yüksek. Sigara dışında genetik yatkınlık, günlük yaşamda karşılaşılan ve özellikle ev yapım malzemesi olarak kullanılan taş, toprak, çimentoda naturel olarak bulunan, radon gazı, bazı metal buharlarına maruz kalmak ve ülkemizin özellikle belirli bölgelerinde önemli bir halk sağlığı problemi olan asbest benzer biçimde faktörler de akciğer kanserine niçin olabilecek riskli durumlar.

Akciğer kanserinde erken tanı yaşam kurtarıyor. Tüm kanserlerde olduğu benzer biçimde akciğer kanserinde de erken tanı yaşamsal öneme haiz. Erken dönemde tanı konulmuş olan kanser olgularında uygulanan cerrahi ve diğer tedaviler ile yüz güldürücü sonuçlar alınıyor.
Erken tanı için nelere dikkat edilmelidir?
Akciğer kanserinin belirtileri öksürük, balgam çıkarma, kan tükürme, nefes darlığı, sırt veya göğüs ağrısı, kilo kaybı, ses kısıklığı olabilir. Akciğer kanserine yakalanan hastaların büyük çoğunluğu sigara içen bireyler olduklarından öksürük, balgam çıkarma, hırıltılı solunum benzer biçimde şikâyetler hasta tarafınca çoğu zaman sigaraya bağlanmaktadır. Bu vaziyet hastalık belirtilerinin ihmal edilmesi ve teşhisin gecikmesi ile sonuçlanır. Gecikmeye yol açmamak için 3 haftayı geçen öksürük varlığında, önceden mevcud öksürüğün karakterinin değişmesi durumunda (öksürüğe balgam eklenmesi, birlikte kan tükürme veya öksürüğün şiddetinde değişiklik olması gibi) hastanın gecikmeden hekime başvurması gerekir. Bunun haricinde 40 yaşın üzerinde sigara kullanan bireyler tertipli sıhhat kontrolleri yapmış oldurmalıdır.

Akciğer kanserinde tanı iyi mi konulur?
• Klinik şüphe varlığında doktor kararıyla akciğer grafisi ve akciğerin bilgisayarlı tomografisi incelenir.
• gerekli durumlarda bronşa uygulanan bronkoskopi isminde olan endoskopik yöntemle biyopsi yapılarak tanıya ulaşılır.
• Bronkoskopi ile ulaşılamayacak bölgeler için konunun uzmanı hekim farklı biyopsi yöntemlerini önerecektir.


Akciğer kanserinin tedavisi nasıldır?

Akciğer kanseri başlıca iki grupta ele alınır. Bu gruplar küçük hücreli kanser ve ufak hücreli olmayan kanserlerdir. Biyopsi ile bu ayrımın yapılması çok önemlidir. Çünkü bu iki grupta tedavi yöntemleri farklılıklar gösterir. Tedavi yöntemi üzerine etkili bir öteki faktör de tanı konulduktan sonrasında hastalığın evresini doğru olarak belirleyebilmektir. Hastalığın evresi; akciğerdeki aslolan tümörün bulunduğu yer, tümörün boyutu, göğüs içerisindeki lenf bezlerine yayılım ve akciğer dışı organlara yayılım benzer biçimde faktörlerle belirlenir.

Evreyi belirleyecek farklı girişimler, farklı görüntüleme şekilleri vardır. Örneğin yani EBUS denilen endobronşiyal ultrasonografi yöntemi, son yıllarda bu konuda çığır açmış bir yöntem olarak bilinir. Bu yöntemle bronkoskopik olarak bronşlara girilir, buradan ultrasonografi yapılarak lenf bezleri görülür ve lenf bezlerinin içerisinden numune alınarak inceleme yapılır. Bu yöntem evrelemenin yanı sıra birçok olguda tanı amaçlı da kullanılabilir. Tüm bu işlemler sonucunda akciğer kanserinin tipi, hastalığın evresi ve hastanın performansı şeklinde faktörler gözetilerek tedavi şekline karar verilir. Bu tedavi cerrahi girişim, kemoterapi ya da radyoterapi olabilir. Biroldukça hastada ise bu modalitelerin kombinasyonu tercih edilir. Günümüzde erken tanı olanaklarının artmış olması, gelişen teknolojiyle beraber cerrahi tekniklerin gelişmesi, radyoterapi alanında çok üstün cihazların kullanıma girmesi ve kemoterapi uygulamalarında daha etkin ilaçların kullanılması ve bunun da ötesinde kanser hücrelerinin genetik özelliklerine göre hedefe yönelik tedavi olanaklarının kullanılmasıyla, akciğer kanserinin tedavisinde eskiye gore daha yüz komedicü sonuçlar alınabilmektedir.

Ancak yukarıdaki tüm bilgilerin ötesinde, en önemli noktanın kanserden korunmak olduğu gerçeği düşünüldüğünde, tütün kullanımı ile savaşım bu hastalıkla insanoğlunun savaşındaki en önemli kilometre taşıdır.

http://www.celikhantutunu.com/Celikhantutunu/Oksurugunuz-gecmiyorsa-hemen-doktora/1695

kaynak çelikhan tütünü