Bir vali görevini yapıyor

Yayın Tarihi: 23.11.2016 /295 defa okundu

                Nerede ise her sokak başında karşımıza çıkan ve son yıllarda okul önlerini, üniversite kampüslerini, öğrenci yurtlarını çembere alan alkollü işletmelere sonunda bir vali “dur” dedi. Siirt Valiliği kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, üniversite, havalimanı, öğrenci yurtları ve çevresi ile Kezer Çayı bölgesinde her türlü alkol tüketiminin çelikhan tütünü duyurdu.
 
“Pilot” olmasın, “örnek” olsun!
çelikhan tütünü mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik” bahsinde alkollü içkilerin perakende yada açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler içinde kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması şartı Siirt Valiliği tarafından uygulanmaya başlandı. Ümit ederiz ki, bu olumlu adım Siirt özelinde “pilot” bir uygulama olarak kalmaz ve diğer il valileri de üzerlerine düşeni ivedi bir halde yerine getirirler.
 
Yasaya karşın uygulamaya geçilmiyor
Resmi Gazete’nin 07.01.2011 tarihli sayısında, “Adıyaman tütünü mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik” bahsi, alkollü içeceklerin okul, üniversite, dershane, yurt benzer biçimde alanlara yakınlığına ilişkin düzenlemeyi içeriyor. 2011 senesinde yürürlüğe giren yasaya bakılırsa, “Alkollü içkilerin perakende yada açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler içinde kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih saygınlıkıyla aranır. Sadece 11.6.2013 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için bu şart aranmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci aşama kan hısımlarına devredebilir. Mesafe şartı, gezim belgeli işletmeler için uygulanmaz” deniliyor.
 
Siirt Valiliği, üniversite, havalimanı, öğrenci yurtları ve çevresi ile Kezer Çayı bölgesinde her türlü alkol tüketimi, seyyar satıcıların satışı, toplumsal ve kültürel fakatçlı toplantı, piknik, hayvan otlatma gibi etkinlikleri yasakladığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yüksek öğretim kurumları ve yerleşkelerinde, kayıt devri ve eğitim-öğretim döneminde, öğretim ortamının bozulmasına yönelik faaliyetlerin önüne geçilebilmesi, güvenliğin devamının sağlanabilmesi, üniversite öğrenci yurtları ve yakın çevresinde olası vakalar öncesi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önem taşıdığı açıklandı.
 
Uymayanlara cezai yaptırım
Bu bağlamda, yukarıda belirtilen hususlar dikkatle değerlendirilecek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin uygulanmasını, aksine hareket edenler ile emirlere duyarsız kalanlara eylem ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi gereği yasal işlem yapılacaktır.”
 
Eğitim kurumları yakınında yasaklandı
Valilik açıklamasında şöyle denildi: “Üniversiteler ile bunlara bağlı yüksek öğretim kurumlarında, öğrenci yurtları ve çevresinde meydana gelebilecek vakalara karşı lüzumlu güvenlik tedbirlerinin aldırılması, kamu düzeninin sağlanması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi, öğrenci, eğitimci ve velilerin okulla ilgisi olmayan rahatlık ve itimatı bozan şahıslar ile okul çevrelerinde bulunan seyyar satıcıların hal ve hareketleriyle öğrencilere hastalık veren şahısların men edilmesi, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan yada kaybolan, çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ve ileride yaşamlarını negatif yönde etkileyecek vakaların engellenmesi maksadıyla; Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yol kavşağı-Siirt Havaalanı arasındaki yol güzergâhı ile Kezer çayı arasındaki bölgede, her türlü sosyal ve kültürel amaçlı toplantı, gösteri, piknik vb. Etkinlikler ile hayvan otlatma, gezici satıcılık, park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içinde veya dışarısında alkol tüketilmesi faaliyetleri, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c maddesi gereğince yasaklanmıştır.
 
Yasaya rağmen uygulamaya geçilmiyor
Resmi Gazete’nin 07.01.2011 tarihindeki sayısında, Adıyaman tütünü "mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik” bahsi, alkollü içeceklerin okul, üniversite, dershane, yurt benzer biçimde alanlara yakınlığına ilişkin düzenlemeyi yer ediniyor. 2011 yılında yürürlüğe giren yasaya göre, “Alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibariyle aranır. Sadece 11/6/2013 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için bu şart aranmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir. Mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz” deniliyor.

http://celikhantutunu.com/Celikhantutunu/Bir-vali-gorevini-yapiyor/1693

kaynak Adıyaman tütünü